Práh bolesti

Každý vnímá bolest rozdílným způsobem. Někdo vydrží i trhání zubu bez injekce. Druzí to vnímají opačně. Každý má jiný práh bolesti, ale proč?

Práh bolesti je moment, kdy začíná člověk určitou bolest vnímat, to znamená čím vyšší je práh bolesti, tím více bolesti dotyčný vydrží.

Rozdílný práh bolesti je ovlivněn pohlavím, genetickou výbavou i výchovou. Bolest je samozřejmě také spojená se strachem, vnímání bolesti ovlivňuje psychika. Stejný člověk může stejnou bolest vnímat v různém rozpoložení rozdílně.

Také některé aktivity v dětství ovlivňují pozdější vnímání bolesti. Například hraní PC her u dětí zvyšuje práh bolesti. Děti mají otupělé vnímání vůči sobě i vůči ostatním, a vzniká tak snížení empatie vůči utrpení druhých lidí.

Práh bolesti u mužů a žen

Podle odborníků mají muži vyšší práh bolesti než ženy. Přestože tedy u mužů přichází bolest stejného typu později než u žen, muži snášejí bolest hůř než ženy. U žen, podobně jako do všech oblastí života, zasahují i do vnímání bolesti city, proto ji vnímají více a intenzivněji. Muži se soustředí pouze na samotnou bolest, ta k nim proto dolehne později.

Na vnímání bolesti se podílí také mužské a ženské hormony. Během porodu má žena zvýšenou hladinu estrogenu, který spolu s hormony štěstí umožňuje snášet intenzivní bolest při porodu. Na muže podobným ochranným způsobem působí hormon testosteron.

Vědci a lékaři, kteří zkoumají rozdílné vnímání bolesti mužů a žen, se shodují na tom, že léčba bolesti by se měla zaměřit nejen na původ a lokaci bolesti, ale i na to, zda se jedná o muže či ženu.

Patologický práh bolesti

Podle některých vědeckých studií je vnímání bolesti dáno pouze genetickou výbavou. Gen SCN9A se podílí na tvorbě sodíkových kanálů v nervových buňkách, které přenášejí nervové vzruchy do mozku. Pokud dojde k mutaci tohoto genu, ovlivní se i funkce sodíkových kanálů. Porucha tohoto genu způsobuje snadné otevírání Na+ kanálů nebo jejich trvalé otevření. Lidé s touto poruchou vnímají bolest více.

Lidé s opačným problémem snášejí bolest výrazně lépe, mají tzv. patologicky vysoký práh bolesti, což je výhoda jen zdánlivá. Pokud má člověk s vysokým prahem bolesti nějaké onemocnění, jeho diagnostika se prodlužuje.

Patologicky vysoký práh bolesti je nebezpečný také u malých dětí, kterým těžko vysvětlíte, aby ve vzteku netloukly hlavou o zeď a nedělaly další věci, které jim ubližují, což si neuvědomují, protože necítí téměř žádnou bolest.

Ať už je váš práh bolestivosti jakkoli nízký nebo vysoký, vždy je třeba si uvědomit, že bolestí nám dává tělo signály o nějakém problému. Pokud se při prvních pocitech bolesti ihned utlumíme léky, můžeme tak oddálit včasné odhalení poruchy či nemoci.

Práh bolesti patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Bolest a další příznaky

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku