Bolest, její druhy a stupně

Zdroj: Isifa/Thinkstock
Bolest je velice nepříjemný pocit subjektivního charakteru. Původcem bolesti je nervový systém a mozková kůra. Bolest souvisí s poškozením tkáně.

Druhy bolesti

  • Akutní bolest - může trvat i třeba jen několik sekund, bývá způsobena úrazem, nemocí nebo operací. Působí stresově a vyplavuje stresové hormony.
  • Chronická bolest – trvá déle než 3 měsíce a mnohdy nelogicky přetrvává i po odstranění původní příčiny bolesti.
  • Povrchová bolest – snadno určitelná a lokalizovatelná bolest
  • Hluboká somatická a viscerální bolest – dlouhotrvající, špatně ohraničitelná, tzv. tupá bolest
  • Kořenová bolest – zachvacuje celou oblast, která je zásobována nervovými vlákny
  • Bolest u nádorových onemocnění – je způsobena prorůstáním nádoru do orgánů nebo kostí, případně tlakem nádoru na jiné orgány nebo nervová zakončení
  • Neuralgie – bolest nervového původu, může být vyvolána traumatologickým postižením nebo infekcí
  • Kauzalgie – poškození tkáně nebo nervů, kdy běžně nebolestivé stimulace vyvolávají bolestivou reakci
  • Fantomová bolest – je pociťována v amputovaných částech těla

Hodnocení bolesti

Hodnocení intenzity bolesti není jednoduchá záležitost. Bolest se nedá změřit a každý člověk má jinou mez pro její vnímání, jinak cítí bolest muži, jinak ženy, jinak děti. Obecně se dá mluvit o těchto čtyřech stupních bolesti:

1 - mírná bolest

2 – střední bolest

3 – silná bolest

4 – nesnesitelná bolest

Léčba bolesti

Léčba bolesti závisí na její síle, kterou udává sám pacient. Je tedy vždy individuální. Nejčastěji se léčí za pomoci medikamentů (analgetik, opiátů, lokálních anestetik apod.), ale lze ji v některých případech léčit také chirurgicky, laserem, akupunkturou atd.

Pokud vás trápí bolest jakéhokoliv charakteru, nesnažte se ji přetlumit samoléčbou ani volně dostupnými léky. Nevyplatí se vám to. Navštivte svého lékaře a svěřte se mu.

Také se můžete podívat na internet a na různých diskuzních fórech si tam podebatovat s podobně postiženými.

Existuje též Linka proti bolesti, nestyďte se ji využít, je tu pro nás pro všechny, Nezapomínejte, že sdělená starost i bolest je poloviční starost a bolest. Mnohdy samota jako taková nepřispívá k uzdravení, naopak je jen hnacím motorem pro recidivy nejrůznějšího charakteru. Nedovolme bolesti, aby nás položila na kolena!

Bolest, její druhy a stupně patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Bolest a další příznaky

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku